ABOUT US

关于简道

 

 

不局限于从某一个特定的局部来解决企业的问题,而是

将企业看做一个有机联系的体系,向企业提供可以操作

的整体解决方案。

           江苏某水产实业有限公司  

          主题:企业人材培养的探讨

   东莞某办公用品制造企业

   主题:企业年度计划的制定

      

    我们基本的培训和咨询风格是“理性、逻辑性”,每

 一次的课程或沟通都会深入本质。

我们对每一个客户高度负责,客户会主动与我们保持长期联系,我们会在许多必要时刻向老客户提供免费服务。

            佛山某健康连锁机构  

           主题:年度计划的制定